Metaltowns Officiella armbandspolicy

 • Inga återbetalningar och/eller nedgraderingar.
 • Endast biljetter som köpts via Ticketmaster eller Metaltowns verifierade partners är giltiga. Om du köpt från en obehörig källa och/eller biljetten är förfalskad kan du nekas inträde till festivalen.
 • Armbanden är INTE ÖVERFÖRBARA och/eller INTE UTBYTBARA.
 • Armbandet kan INTE ÖVERFÖRAS till annan när det har placerats på handleden.
 • Armbandet MÅSTE bäras säkert på handleden så att det inte kan tas av och på.
 • Avlägsna INTE armbandet, töj inte eller manipulera armbandet på något sätt då det kan resultera i nekat inträde.
 • Armband som av någon anledning behöver bytas ut, exempelvis för att det är trasigt, för hårt åtsatta, borttappat, stulet eller manipulerat på något vis kommer att ANNULERAS och måste bytas ut i biljettservice mot en avgift. Observera att bytet måste göras av originalköparen och tillåts en (1) gång under festivalen. Ersättningsavgiften är 200 SEK per armband (endast kortbetalning).
 • När armbandet väl sitter på din arm får det inte överföras till någon annan. Armband som överförts till annan kan komma att ANNULERAS och kommer då under inga omständigheter ersättas.
 • Om armbanden är för lösa och ser ut som om de kan tas av och på kommer de att konfiskeras.
 • Förfalskade armband är OGILTIGA och kommer att konfiskeras av säkerhetsvakterna eller annan event personal.
 • Om ditt armband avlägsnas av festivalens säkerhets-/evenemangspersonal kommer det, ovsett anledning, INTE att ersättas.
 • Din biljett och ditt armband är en värdehandling - behadla dom som kontanter!

Metaltown’s Official Wristband Policy

 • No refunds and/or downgrades.
 • Only tickets purchased through Ticketmaster or Metaltown’s verified partners are valid. If you purchased from an unauthorized source and/or the ticket is counterfeit, you may not be allowed entry.
 • Wristbands are NON-TRANSFERABLE and/or NON-EXCHANGEABLE.
 • Wristbands CANNOT BE TRANSFERED to another person once placed on the wrist.
 • Wristbands MUST be worn securely on your wrist so they cannot be slipped on and off.
 • Do NOT remove, stretch or tamper with your wristband in any way or you will not be allowed entry.
 • Wristbands that for some reason needs to be exchanged, e.g. broken, too tight, lost, stolen or manipulated in any way are VOID and must be exchanged at the box office for a fee. Please note that the exchange must be made by the original purchaser and will be allowed one (1) time only during the festival. The reimbursement fee is SEK 200 per wristband (card payment only).
 • Once the wristband is placed on your wrist it can’t be given to anyone else. If you exchange your wristband to someone else, it is VOID and will under no circumstances be replaced.
 • If wristbands are too loose and look like they can be slipped on and off, they will be confiscated.
 • Counterfeit wristbands are INVALID and will be confiscated by festival security or other event staff.
 • If your wristband is removed by festival security or event staff for any reason, it WILL NOT be replaced.
 • Your ticket and your wristband are considered a valuable document - treat it like cash!